Beszámoló a 2018. évi képviselői tevékenységemről

A 2018-ban végzett önkormányzati képviselői tevékenységemről a 2. számú választókerületet érintően az alábbiakban számolok be. Önkormányzati képviselőként az alábbiakat tűztem ki célul:

 1. Helyi gazdaság erősítése, Kis- és Középvállalkozások (KKV) helyzetbe hozása
 2. Újabb utak, közművek építése, meglévők felújítása, infrastruktúra fejlesztése
 3. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola bővítése, rekonstrukciója, új óvoda építése
 4. Fácán közi lakótelep jogi helyzetének rendezése, csatorna problémáinak megoldása
 5. A választók folyamatos képviselete az önkormányzati munkában, kapcsolattartás

Ezen célkitűzések mentén képviselőként az alábbiakról számolok be.

 1. Közelebb kerültünk a Gulyás Tanya környékén meglévő, közel 6 hektáros önkormányzati területen létrehozandó Érdi Technológiai és Innováció Park megvalósításához. Ez egy magas hozzáadott értéket képviselő, jól fizető munkahelyeket és helyi adóbevételt teremtő beruházás lehet. Sikeresen pályáztunk és egy több százmillió forintos beruházással a terület teljes közművesítése lehetővé válik.

A Modern Városok Program keretében a volt honvédségi területen , Fenyves Parkvárosban egy vállalkozási központ létrehozását kezdtük el előkészíteni. Itt innovatív, magas hozzáadott értéket képviselő vállalkozások megtelepedését szeretnénk elérni. ennek első lépéseként egy szerverpark létesülhet, majd információtechnológiai, e-kereskedelmi vállalkozások letelepedését szeretnénk elősegíteni.

 1. 2018-ban a 2. sz. választókerület rendelkezésére álló képviselői keretből a Papagáj utca kapott aszfalt burkolatot.

A választókerületben elkészült az új játszótér a Tollnok utca – Képviselő utcai önkormányzati telken.

A Modern Városok Program keretében korábbi években sikerült pénzügyi forrást szerezni arra, hogy az Ercsi út belterületen húzódó szakasza felújítható legyen, az Intéző utcai csomópont teljes átépítésével, amely a gyalogosok számára is biztonságos csomópont lesz. Jelenleg a megismételt közbeszerzési eljárás folyik, ugyanis elsőre nem jelentkeztek olyan kivitelezők akik az adott keretek között vállalták volna a kivitelezést. Amint a közbeszerzés lezárul – reményeim szerint 2019 tavaszán – elkezdődhet a kivitelezés is.

Döntés született arról is, hogy a Kormány biztosítja a Tolmács utca kiépítésének pénzügyi fedezetét. Ennek segítségével a Tisztviselőtelepről a Velencei út irányába történő közlekedés sokkal rövidebb és könnyebb lesz az arra közlekedők számára. A tervek elkészültek, jelenleg az engedélyezés folyik. A munkát összehangoltan kell és lehet végezni az ú.n. „vasúti deltavágány” építésével, a Velencei úti vasúti felüljáró okán, ezért ennek elkezdésére leghamarabb 2019 második felében van lehetőség.

A Velencei úti sportkomplexumban sikerült elérni, hogy egy Jégcsarnok is helyet kapjon, amely az érdiek rendelkezésére fog áll jövő évtől. Ennek megépítése ráadásul nem is igényelt önkormányzati pénzügyi forrást, hisz egy sportegyesület megszerezte rá a pénzügyi fedezetet. Bízom benne, hogy mindazok, akik szeretik a jeges sportokat, örömmel fogják látogatni és használni.

A Tisztviselőtelep ivóvíz hálózatának fejlesztésével és a nyomásfokozó állomás beépítésével növekedni fog a környék ellátásnak biztonsága. Így a jövőben megvalósuló intézményfejlesztések számára is rendelkezésre fog állni a szükséges kapacitás.

A Modern Városok Programból biztosított pénzügyi források segítségével a következő években a nagy forgalmú közúti csomópontok közül a 2. sz. választókerületet érintően az alábbiak átépítése fog megtörténni: Fehérvári út – Zámori út, Szajkó utca – 7 es elkerülő út, Karolina utca – Felső utca (Soós Pékség előtt is), Velencei út – Elöljáró utca.

Több csomópont esetében a tervek elkészültek, a pályázaton a források biztosítása megtörtént. Sajnos az első kivitelezők kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárásra a jogszabályok által előírt számú ajánlattevő nem jelentkezett, ezért újra kellett kezdeni a közbeszerzést. Amennyiben ez sikeresen lezárul, elkezdődhetnek a kivitelezési munkálatok.

Pályázatot nyújtottunk be kerékpáros fejlesztésekre a Pest Megye települései részére kiírt pályázaton. Ennek része a választókerületet érintően a Velencei úti kerékpársáv, amely a forgalomszámlálás alapján az egyik leginkább használt útvonal a kerékpárosok részéről.

Ezzel párhuzamosan egy következő ütemre tekintve készülnek a Szabadság téren a biztonságos kerékpározást lehetővé tevő tervek és remélem hamarosan engedéllyel is fognak rendelkezni.

Sok vitát folytattunk a kivitelezőkkel és az állami beruházó NIF Zrt-vel a 40-es vasút felújítási munkálataival kapcsolatban. Sajnos a kivitelezők számtalan alkalommal a szinte heti rendszerességgel küldött felszólítások ellenére nem biztosították a felvonulási utak sár- és pormentesítését. Ezért a pl. Csalogány utca kapcsán többször helyszíni bejárást kezdeményeztünk, hogy biztosítsák a gyalogos közlekedést és a sármentesítést. 2019 elejére remélhetőleg befejeznek minden munkát és a kialakított parkolóhelyek, valamint a stabilizált utca kárpótolni fog mindenkit az elmúlt évek kellemetlenségeiért.

Az utca lakóinak kérésére kezdeményeztem a Jegyző utca forgalomcsillapítását, 30-as táblák lettek kihelyezve. A szabályok betartására a rendőrséget kértük, hogy rendszeres sebességméréssel szűrjék ki a szabálytalanul közlekedőket a Tisztviselőtelep utcáin is.

 1. A Fácán közi óvoda 2018 márciusában elkészült, az óvodások az új tanévet már az új épületben kezdhették.

2018-ban sikerült felújítani a Felső utcai Tündérkert óvoda épületét. Az új évet már a megújult épületben kezdhetik az óvodások.

A Kormány biztosította az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola bővítésének és felújításának valamint a Kós Károly Szakgimnázium bővítésének és felújításának  pénzügyi fedezetét. A tervek és engedélyek elkészültek. Sajnos az építőiparban tapasztalható áremelkedések és kapacitáshiány okán az első közbeszerzésen nem jelentkeztek olyanok, akik az adott áron elvégezték volna a munkát. A megismételt eljárás folyamatban van, bízunk benne, hogy lesz olyan jelentkező, akivel szerződni lehet és 2019-ben elkezdődhet az új iskola építése.

Az Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény régi – még nem felújított – részén folynak a felújítási munkálatok. Ezzel a teljes épület megújul és modern, XXI. századi körülmények között folyhat a gyógyítás.

A városrészben az új Rendőrség épülete elkészült, a költözés megtörtént.

Az új Városi Bíróság és Ügyészség részére az önkormányzat megvásárolta a szükséges telkeket a Szabadság téren, amelyet a Modern Városok Programból fognak megépíteni.

A Fehérvári út – Bagoly utca sarkán levő telken elkezdődött az új egészségház építése, amely előreláthatólag 2019 első félévre elkészül. Itt az új háziorvosi rendelők mellett egy új gyógyszertár létesítését is szeretnénk elérni.

 1. A Fácán közi társasházak ügyében két területen történt előrelépés.

A jogi helyzet tekintetében a Földhivatal korábban elindított egy vagyonrendezési eljárást. Ennek során tisztázódott a telkek tulajdonjogi helyzete, a tulajdoni lapon az egész telekre vonatkozóan bejegyezték az állami vállalat jogutódjaként a Magyar Államot. Így legalább van olyan tulajdonos, akivel lehet tárgyalni a közművek helyzetéről és az utcák kialakításának lehetőségéről.

A Közgyűlés előterjesztésemre elfogadta azt a határozatot, hogy az önkormányzat igényelje a terület ingyenes átadását, hogy végre hosszú évtizedek után rendezni lehessen a tulajdoni viszonyokat, a szennyvíz közművet és az utcákat is. Sajnos az eljárások a jogi szakértők jelenlegi becslése szerint még további legalább 2 évet fognak tartani.

 1. A választók folyamatos képviselete az önkormányzati munkában, kapcsolattartás

A Közgyűlés „Egyebek” napirendben rendszeresen felvetettem azokat a közérdeklődésre számot tartható kérdéseket, amelyben a hivatal intézkedni tud.

Képviselői fogadóórámon valamint nyilvános mobiltelefonomon vagy e-mail-ben heti szinten 3-4 megkeresést kaptam. A leggyakoribb témakörök az alábbiak voltak:

 • 2018-ban is a legtöbb megkeresést az Érd Nagyállomásnál zajló munkálatokkal kapcsolatban kaptam. Rendszeresen jártam a helyszínen egyeztetni a kivitelezőkkel a lakossági panaszok enyhítése érdekében, leginkább a Csalogány utcai sár-helyzet enyhítésével kapcsolatos kérdésekben.
 • A Felső utcai Tündérkert óvodával kapcsolatban kerestek fel szülők, amelynek során sikerült tisztázunk azokat a feltételeket, ahogyan működhet az óvoda a felújítás alatt is.
 • Több megkeresés érkezett az Intéző utca- Technikus utca környékén kialakult parkolási és gyorshajtási helyzet rendezése érdekében. Igyekeztem az érintettekkel a helyszínen is megbeszélni a mindenki számára elfogadható parkolási rend kialakítását.
 • Szintén a parkolási helyzettel kapcsolatban érkezett több megkeresés a Jegyző utca – Ercsi út – Ilona utca – Szabadság tér környékéről, ahol a folyamatban levő közmű munkálatok okán az amúgy is szűkös területen sajnos sokszor szabálytalanul parkoltak az intézmények ügyfelei. A Közterület felügyelet intézkedésének kérése mellett két olyan telek is a következő években rendelkezésre fog állni, amely enyhítheti (ha meg nem is oldja teljesen) a parkolási gondokat. A sétány kialakítására kisajátított illetve megvásárolt telkek közül a Rendőrség közvetlen közelében levő telken (Ilona u. 1) a parkolás biztosítása az eredeti terveknek megfelelően fog megtörténni.
 • A Szabadság téren a villanyvezeték fektetése után a járdák helyreállítása kockakővel megtörténik, így remélhetőleg jobb állapotok lesznek, mint előtte.
 • Részt vettem az Intéző utcai társasház Közgyűlésén, amelyen a felújítással kapcsolatos kérdésekben született előzetes elvi döntés.
 • Az M0 autóút felújításának hatásai Érden is érezhetők: az M7 és M6 autópályák közötti útvonalat sokan a Zámori illetve Fehérvári utak érintésével igyekeznek lerövidíteni a dugók esetén. Felvettük a kapcsolatot a Magyar Közúttal a forgalomszervezés érdekében illetve kértünk a legforgalmasabb időszakban helyszíni jelenlétet a rendőrség és közterület felügyelet részéről.
 • A Fürj-Pacsirta utcák környékén a gazos, elhanyagolt telkek tulajdonosaival hosszas hatósági küzdelem folyt, mire (bírságolások után) sikerült rákényszeríteni őket a közösségi együttélés szabályainak betartására és a kertek rendbetételére. a Jövőben fontosnak tartom a további elhanyagolt állapotban levő ingatlanok tulajdonosaival szembeni hatósági fellépést annak érdekében, hogy a szomszédok egészséges élethez és kulturált környezethez való joga is érvényesüljön.
 • Szintén évek óta visszatérő probléma a Pacsirta utcában az ingatlanról a járdára kilógó növényzet, különösen a Kanári utca környékén. Kértem a hatóság segítségét, hogy a járdán közlekedő iskolás gyermekek és szüleik védelmében érjék el az ingatlanok tulajdonosainál a jogszabályok betartását.

Az Idősügyi Tanács elnökeként sikerült támogatást nyújtanunk a város idősebb lakóinak, kiemelten a Nyugdíjas Kluboknak. Idén a legjobban sikerült rendezvény az augusztusi Lecsófőző Fesztivál volt, amelyen idén részt vettek lévai testvérvárosunk nyugdíjas korú polgárai is. A város szépkorú polgárai idén is részt vehettek a városi szintű Idősek Karácsonyán.

Nagy sikere volt a lévai testvérvárosunkban működő Nyugdíjas Klubokkal való közös programoknak.

Idén először a Fogoly utcában sikerült megszervezni a környéken régóta igényelt utcabált, „Madárzsúr” néven. A főszervező Molnárné Fónyad Annát és lokálpatrióta segítő társait minden tekintetben támogattam, hisz minden ilyen esemény egy kiváló alkalom arra, hogy a helyi kisközösségek erősebbek legyenek.

Továbbra is lehetőségeimhez mérten mindenben támogattam az Erdélyi Magyarok és Székelyek Érdi Egyesületét, amely idén is több hasznos programot szervezett a városban lakók részére.

Kétheti rendszerességgel (de szükség szerint bármikor, főleg esőzések idején) bejárom a 2. sz. választókerületet, ahol önkormányzati képviselőnek választottak. Általában azokkal szoktam személyesen is találkozni, akik pont akkor otthon vannak. A bejárás során tapasztalt problémákat írásban jelzem az illetékes szolgáltatók, hatóságok irányába.

A Facebookon több olyan csoport is létrejött korábbi években, amely a választókerületben lakók szűkebb környezetéről szól. Ilyen pl. a „Érd madárneves utcáinak lakói” illetve „Tisztviselőtelepen élők” csoportjai. A főként a Facebookon aktív érdi polgárokkal egy nagyon tartalmas, a város fejlődését és fejlesztési lehetőségeit részletesen taglaló párbeszéd folyik folyamatosan illetve a felvetett kérdésekre gyorsan lehet reagálni. Igyekszem a hozzám eljutott közérdekű információkat minél előbb megosztani a közösségi média segítségével is.

Az Érd Ófalu-Újfalu Településrészi Önkormányzat tagjaként képviselem az Újfalu városrész érdekeit. Idén létrejött a választókerületem nagy részét is magába foglaló Újtelep – Sasváros Településrészi Önkormányzat, amelynek munkáját képviselőként is igyekszem segíteni.

Alpolgármesterként segítettem Polgármester Úr munkáját, megbízása alapján helyettesítettem azokban az ügyekben, amelyeket rám bízott. Köszönöm T. Mészáros András Polgármester Úrnak és önkormányzati képviselőtársaimnak a folyamatos támogatást, hisz eredményt csak közösen, csapatmunkával tudunk elérni.

 Érd, 2018. december 5.

Beszámoló a 2017. évi képviselői tevékenységemről

A 2017-ben végzett önkormányzati képviselői tevékenységemről a 2. számú választókerületet érintően az alábbiakban számolok be. Önkormányzati képviselőként az alábbiakat tűztem ki célul:

 1. Helyi gazdaság erősítése, Kis- és Középvállalkozások (KKV) helyzetbe hozása
 2. Újabb utak, közművek építése, meglévők felújítása, infrastruktúra fejlesztése
 3. Batthyány Általános és Sportiskola bővítése, rekonstrukciója, új óvoda építése
 4. Fácán közi lakótelep jogi helyzetének rendezése, csatorna problémáinak megoldása
 5. A választók folyamatos képviselete az önkormányzati munkában, kapcsolattartás

 

 1. A Gulyás Tanya környékén meglévő, közel 6 hektáros önkormányzati területen létrejöhet az Érdi Technológiai és Innováció Park. Ez egy magas hozzáadott értéket képviselő, jól fizető munkahelyeket és helyi adóbevételt teremtő beruházás lehet. Ennek első lépéseként Pest Megye Önkormányzatával sikerült konzorciumi megállapodást kötni a terület egy részének hasznosítására.

A Modern Városok Program keretében az állam által átadni kívánt volt honvédségi területen több olyan elképzelést fogalmaztunk meg, amely a volt sóskúti területen innovatív, magas hozzáadott értéket képviselő vállalkozások megtelepedését teszi lehetővé.

 1. 2017-ben a választókerület rendelkezésére álló képviselői keretből a Páva utca kapott aszfalt burkolatot.

Ebben ez évben sikerült befejezni és átadni a korábbi évben elkezdett Technikus utca teljes felújítását és kapcsolódó vízelvezető rendszer kiépítését.

A Modern Városok Program keretében sikerült pénzügyi forrást szerezni arra, hogy az Ercsi út belterületen húzódó szakasza felújítható legyen, az Intéző utcai csomópont teljes átépítésével amely a gyalogosok számára is biztonságos csomópont lesz.

Döntés született arról is, hogy a Kormány biztosítja a Tolmács utca kiépítésének pénzügyi fedezetét. Ennek segítségével a Tisztviselőtelepről a Velencei út irányába történő közlekedés sokkal rövidebb és könnyebb lesz az arra közlekedők számára.

A Tisztviselőtelep ivóvíz hálózatának fejlesztésével és a nyomásfokozó állomás beépítésével növekedni fog a környék ellátásnak biztonsága. Így a jövőben megvalósuló intézményfejlesztések számára is rendelkezésre fog állni a szükséges kapacitás.

A Modern Városok Programból biztosított pénzügyi források segítségével a következő években a nagy forgalmú közúti csomópontok közül a 2. sz. választókerületet érintően az alábbiak átépítése fog megtörténni: Fehérvári út – Zámori út, Szajkó utca – 7 es elkerülő út, Karolina utca – Felső utca, Velencei út – Elöljáró utca.

Több csomópont esetében a tervek elkészültek, a pályázaton a források biztosítása megtörtént és a kivitelezők kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárás lezárása után, még 2018-ban elkezdődhetnek a munkálatok.

A választókerületben új játszótér létesítését sikerült elérni a Tollnok utca – Képviselő utcai önkormányzati telken. Ennek építése elkezdődött, várhatóan 2018-ban kerül átadásra.

Az állami beruházásban megvalósított Érd Nagyállomás felújítása 2017 év végére szinte teljes egészében elkészült.

 1. A Fácán közi óvoda 2017 végére szinte teljes mértékben felépült. Az adminisztratív követelmények teljesítése után, 2018-ban már az új helyen tudja fogadni az óvódás gyermekeket.

A Kormány elfogadta a Batthány Általános és Sportiskola bővítésének és felújításának valamint a Kós Károly Szakgimnázium bővítésének és felújításának programját és az ehhez szükséges pénzügyi fedezetet is biztosította. A tervek és engedélyek elkészültek. Így amint a terület biztosítása lehetővé válik, elkezdődhet az új iskolák építése.

Az Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény régi – még nem felújított – részére elkészültek a felújítási tervel és a Kormány biztosította a pénzügyi forrást is. Az építkezés a közbeszerzési eljárások lefolytatása után elkezdődhet.

A városrészben az új Rendőrség megvalósítása kivitelezési szakaszba lépett, várhatóan 2018-ben teljesen elkészül.

Az új Városi Bíróság és Ügyészség részére az önkormányzat megvásárolta a szükséges telkeket a Szabadság téren, amelyet a Modern Városok Programból fognak megépíteni.

2017 év végére új gyógyszertár létesült a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény közelében.

Hamarosan a városrész lakosait gyógyító háziorvosok a jelenleg az Intézményben található háziorvosi rendelőkből egy új, sokkal méltóbb körülmények között fogadhatják a gyógyulni vágyókat.

A Fehérvári út – Bagoly utca sarkán levő telekre elkészült az új egészségház terve, amely 2018-végére épülhet fel. Itt az új háziorvosi rendelők mellett egy új gyógyszertár létesítését is szeretnénk elérni.

 1. A Fácán közi társasházak ügyében két területen történt előrelépés.

A jogi helyzet tekintetében a Földhivatal korábban elindított egy vagyonrendezési eljárást. Ennek során tisztázódni fog a telkek tulajdonjogi helyzete.

Folyamatosan kapcsolatban vagyok az állami vagyont kezelő MNV Zrt-vel annak érdekében, hogy ha további előrelépés történik, akkor értesíteni tudjam az érintetteket. Sajnos többszöri személyes tárgyalás és levélváltás után csak év végére jutott el az állami szervezet arra az álláspontra, hogy megadják a hozzájárulást az eljárások lezáráshoz.

Ez az eljárás a jogi szakértők jelenlegi becslése szerint még további kb. 2-3 évet fog tartani. Ennek során lehet majd felvetni a lakótelepet ellátó szennyvízvezeték felújításának kérdését.

 1. A választók folyamatos képviselete az önkormányzati munkában, kapcsolattartás

A Közgyűlés „Egyebek” napirendben rendszeresen felvetettem azokat a közérdeklődésre számot tartható kérdéseket, amelyben a hivatal intézkedni tud.

Képviselői fogadóórámon valamint nyilvános mobiltelefonomon vagy emailben heti szinten 3-4 megkeresést kaptam. A leggyakoribb témakörök az alábbiak voltak:

 • 2017-ben a legtöbb megkeresést a Nagyállomásnál zajló munkálatokkal kapcsolatban kaptam. Heti rendszerességgel jártam a helyszínen egyeztetni a kivitelezőkkel a lakossági panaszok enyhítése érdekében. Így a Tolmács utcai telephelyen (volt Tüzép telep) a környék lakóit zavaró hétvégi munkálatok korlátozása, a Mérnök utca felőli gyalogos megközelítés biztosítása, a Csalogány utcai sár enyhítésével kapcsolatos kérdések.
 • Sajnálatos módon – annak ellenére, hogy nem volt rá engedélyük – többször az építkezésen dolgozó teherautók „eltévedtek” a Fogoly, Fürj és Páva utcák irányába. Ezért az út sokkal nagyobb igénybevétele okán a régi ivóvízvezetékeken csőtörések is előfordultak, amelyek rongálták a meglévő burkolatot.
 • A helyszínen több alkalommal tárgyaltam a munkálatokat vezetőkkel, hogy ne engedjék a lakóutcákon közlekedni a teherautókat. Ennek megerősítésére a Közterület Felügyelet segítségét is kértem.
 • A Fácán közi lakótelep jogi rendezetlensége okán több megkeresést is kaptam. Sajnos az önkormányzat addig nem tud a lakótelep közlekedését szolgáló területekhez nyúlni, amíg nem tisztázott azok tulajdonjoga. Hisz mind az mindenki számára ismert, jelenleg a tulajdonosként bejegyzett volt állami vállalat már nem létezik, így tulajdonosi jognyilatkozatot sem tud adni.
 • A szennyvízhálózatra való utólagos rácsatlakozás ügyében kerestek meg többször fogadóórámon, amelyekre többnyire megnyugtató válaszokat sikerült találni az érintettekkel.

Az Idősügyi Tanács elnökeként sikerült támogatást nyújtanunk a város idősebb lakóinak, kiemelten a Nyugdíjas Kluboknak. Idán a legjobban sikerült rendezvény az augusztusi Lecsőfőző Fesztivál volt. A város szépkorú polgárai idén is részt vehettek a Nyugdíjas Ki Mit Tud rendezvényen, illetve a városi szintű Idősek Karácsonyán.

Nagy sikere volt a lévai testvérvárosunkban működő Nyugdíjas Klubokkal való közös programoknak. Bízom benne, hogy az erre a célra előkészített pályázat sikeres lesz és folytatni tudjuk a közös programokat.

Kétheti rendszerességgel (de szükség szerint bármikor, főleg esőzések idején) bejárom a 2. sz. választókerületet, ahol önkormányzati képviselőnek választottak. Általában azokkal szoktam személyesen is találkozni, akik pont akkor otthon vannak. A bejárás során tapasztalt problémákat írásban jelzem az illetékes szolgáltatók, hatóságok irányába.

A Facebookon több olyan csoport is létrejött, amely a választókerületben lakók szűkebb környezetéről szól. Ilyen pl. a „Érd madárneves utcáinak lakói” illetve „Tisztviselőtelepen élők” csoportjai. A főként a Facebookon aktív érdi polgárokkal egy nagyon tartalmas, a város fejlődését és fejlesztési lehetőségeit részletesen taglaló párbeszéd folyik folyamatosan illetve a felvetett kérdésekre gyorsan lehet reagálni.

Az Érd Ófalu-Újfalu Településrészi Önkormányzat tagjaként képviselem az Újfalu városrész érdekeit.

Alapító tagként segítettem az Erdélyi Magyarok és Székelyek Érdi Közhasznú Egyesülete létrejöttét, amely azóta már több sikeres bált is szervezett, ahol egyenként több mint háromszáz érdi vett részt.

Alpolgármesterként segítettem Polgármester Úr munkáját, megbízása alapján helyettesítettem azokban az ügyekben, amelyeket rám bízott. Köszönöm T. Mészáros András Polgármester Úrnak és önkormányzati képviselőtársaimnak a folyamatos támogatást, hisz eredményt csak közösen, csapatmunkával tudunk elérni.

Érd, 2017. december 1.

Beszámoló a 2016. évi képviselői tevékenységemről

A 2016-ban végzett önkormányzati képviselői tevékenységemről a 2. számú választókerületet érintően az alábbiakban számolok be.

 1. Helyi gazdaság erősítése, Kis- és Középvállalkozások (KKV) helyzetbe hozása

Javaslatomra és az Érdi Ipartestület támogatásával beindult az Érdi Városkártya program a városban. Minden érdi háztartásba legalább egy városkártya jutott el. A program célja, hogy erősítse a helyi vállalkozókat és kézzelfogható előnyöket jelentsen minden városlakónak.

Testvérvárosi kapcsolatainkat erősítve tárgyalásokat folytattunk délvidéki, felvidéki, erdélyi és lengyelországi vállalkozókkal azért, hogy a jövőben az érdi vállalkozások több lehetőséget kapjanak a külpiacokon.

2. Újabb utak, közművek építése, meglévők felújítása, infrastruktúra fejlesztése

A 2016. évi Választókerületi Alapból az Ilona utca korábban még nem szilárd burkolatú részét aszfaltoztuk.

A tavalyi évben mart aszfaltot kapott utcák esetén idén egy második réteg, ú.n. „emulziós” eljárással stabilabbá tettük ezeket az utcákat, így többek között a Bíró utcát is. Az Orvos utcában az eddig még murvás szakasz mart aszfaltot kapott.

Az építési engedély elhúzódása okán a Technikus utca építése késő ősszel, de elkezdődött.  A munkák végleges befejezése jövő tavasszal történik meg.

A Modern Városok Program keretében folyik a Tolmács utcának a Jegyző utca-Velencei út közötti szakaszának tervezése, hogy a Tisztviselőtelep egy használhatóbb közúti kapcsolatot kapjon.

3. Batthyány Általános és Sportiskola bővítése, rekonstrukciója, új óvoda építése

A Fácán közi új óvoda tekintetében a beadott EU-s pályázat elnyerte a támogatást. A kivitelezésre a közbeszerzés folyamatban van. Reményeim szerint – amennyiben nem húzódik el a közbeszerzés – várhatóan a régi focipálya helyén felépülő új óvoda 2017 év végére elkészül.

Az iskola tekintetében az engedélyes tervek elkészültek. A Kormány illetékes Modern Városok Bizottsága jóváhagyta a megépítéshez szükséges pénzügyi források első részét. A kivitelezésre kiírt közbeszerzés lezárta után várhatóan 2017-ben kezdődhet az építés is.

4. Fácán közi lakótelep jogi helyzetének rendezése, csatorna problémáinak megoldása

Többször felszólaltam a Közgyűlésben, sürgetve a jogi helyzet tisztázását. Levélben kerestem meg az illetékes Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-t, ahonnan azt a választ kaptam, miszerint a tisztázást segítő bírósági eljárás folyamatban van. Bízom benne, hogy hamarosan megszületik a döntés is, ennek nyomán pedig a tiszta jogi helyzet ismeretében rendezni lehet végre a közműveket is.

5. A választók folyamatos képviselete az önkormányzati munkában, kapcsolattartás

Telefonon folyamatosan elérhető vagyok, ezen kívül keddenként fogadóórán heti rendszerességgel 3-4 választópolgár keresett fel.

A témák, amelyben tájékoztatást illetve közreműködést kértek: utcák javítása, volt Tüzép telep karbantartása és lakókat zavaró tevékenység megszüntetése, Érdi Újság terjesztése, utólagos csatornarákötés, házi átemelők igénylése, a Pacsirta és Papagáj utcák vízelvezetése, szelektív hulladékgyűjtés, Ercsi út tömbházak szigetelése, Felső utcai óvoda épületében tapasztalható problémák.

A Közgyűlésben többek között a szociális támogatási rendszer további átalakításában vettem részt, illetve az Idősügyi Tanács tagjainak segítéségével az idősebb korosztály számára szerveztünk több nagy sikerű programot: Ki Mit Tud?, Lecsófesztivál, illetve év végén kerül sor a másik Idősek Karácsonya rendezvényre az Arénában.

A választókerületet érintő jó hír, hogy megszületett a kormányzati döntés a pénzügyi forrás biztosításáról, így legkésőbb 2017 elején a 40-es vasútvonal rekonstrukciója keretében elkezdődhet a Nagyállomás felújítása.

Alpolgármesterként segítettem Polgármester Úr munkáját, megbízása alapján helyettesítettem azokban az ügyekben, amelyeket rám bízott.

Köszönöm T. Mészáros András Polgármester Úrnak és önkormányzati képviselőtársaimnak a folyamatos támogatást, hisz eredményt csak közösen, csapatmunkával tudunk elérni.

 

Érd, 2016. december 2.

Átadták az új M7-es autópálya le- és felhajtót Törökbálintnál

IMG_20160821_134212Ma úgy adódott, hogy bejártam egy kicsit az új autópálya le- és felhajtókat. Nagyon örülök, hogy végre megvalósult, végre használható és mind az érdieknek, mind a törökbálintiaknak könnyebbséget jelent a közlekedésben! 🙂

Tanulságként elmondhatom, hogy megéri hosszú távon gondolkodni még akkor is, ha szinte elképzelhetetlen, hogy amibe belefog az ember, az egyszer valóság lesz! Néhány kép ide kattintva elérhető.

Egy kis történet
A csatorna projekt előkészítése során, kb. 2008-ban azzal szembesültünk, hogy amikor majd az M7-es autópályán túli területek gyűjtővezetékét át kell hozni az M7-es autópálya alatt, az Iparos úton mi fog történni közlekedésügyileg építés alatt? Tudtuk, hogy van rá pár hónapunk/évünk, hogy felkészüljünk közlekedés szervezés tekintetében, mert a csatornaépítés ideje alatt is kell majd közlekedni a főváros irányába/irányából.

Kovács Péter Barna, a projekt vezetője egyeztetéseket kezdeményezett minisztériumi szinten és felvette a kapcsolatot a törökbálinti önkormányzattal is, hisz már akkor kézenfekvő volt valamilyen terelési megoldás a szomszédos településen keresztül. Érthető módon a törökbálintiak nem fogadták kitörő örömmel azt a lehetőséget, hogy a település belterületi utcáin további forgalom jelenjen meg, ezért közösen megoldásokat kezdtünk keresni.

A Társulás 2009-ben elkészíttetett egy tanulmányt (a költségek felét a törökbálinti önkormányzat állta), amely az M7-es autópálya  le- és felhajtóit elemezte és javaslatokat tett új megoldásokra. Ennek összefoglalója ide kattintva megtekinthető.

A dolgok 2010-ben kezdtek komolyabbra fordulni, amikor az új kormányzatnál sikerült elérni, hogy minisztériumi szinten is támogatást kapott a szakmai koncepció a Virág tanya magasságában létesítendő új le- és felhajtó ágakról és zöld utat kapott Érden az Iparos utcai csomópont átépítése is.

A két település (Érd és Törökbálint) önkormányzatai közötti kiváló együttműködésnek köszönhetően önkormányzati finanszírozásban 2012-re elkészültek az engedélyezési tervek is és elindult az engedélyezés. Több más téma mellett alkalmam nyílt egyeztetni a „szomszédokkal” a mindkét település számára kiemelten fontos beruházás finanszírozásáról. Érd MJV Önkormányzata így kb. 10 millió Ft-al járult hozzá a költségekhez.

2014-ben végre a pénzügyi forrást is sikerült megtalálni a megépítésre az állami szervezeteknek, elindult a közbeszerzés, majd a konkrét építési munka is.

2016 augusztus 19-én pedig birtokba vehették az autósok is az elkészült le- és felhajtó ágakat.

Nyolc év kellett hozzá, de végre megvalósult! 🙂

2015-ös futóévem értékelése

Nagyon boldog vagyok! 🙂 Minden sikerült, amit elterveztem (itt vannak a a terveim).

Nagyon büszke vagyok! 🙂 Három éves futómúltamból kiindulva (2013 januárban futottam először életemben egyben  2 km-t) igencsak ambiciózus terv volt, amit idén végül végigcsináltam.

Nagyon hálás vagyok! Noéminek, aki elviselte ezt a hóbortomat és biztosította a hátteret. Dávidnak, az edzőmnek, aki a rendszeres munka mellett mindig tudta mikor kell nekem a megfelelő szó, mondat (főleg a végén nagyon elkelt, nélküle feladtam volna). Futótársaimnak, akik egy-egy versenyre vagy az edzéseken társuknak választottak és akikkel jókat beszélgettünk edzéseken, edzéseken kívül vagy a versenyeken. Külön köszönöm Gábornak, akinél kiválóbb bajtársat nem ismerek! 🙂 Köszönöm Hajnalnak, aki mióta ismerjük egymást, mindig hitt bennem. 🙂

Számokban röviden:

 1. 2015 km-t futottam január 1 és november 29 között. Sérülésmentesen!! (ez volt a legnagyobb vágyam)
 2. Januárban és februárban 25-25 km Yours Truly futáson vettem részt az érdi csapattal
 3. Megcsináltam a Félmaraton Mániát (4 évszakban egy-egy félmaraton BSI versenyen): Vivicittá áprilisban (Orsival), K&H júniusban (Györgyivel), Wizzair szeptemberben (részben Hajnallal), K&H Siófokon novemberben – magamban 🙂
 4. FélBalaton páros váltóban márciusban Gáborral
 5. Ultrabalaton 5 fős váltóban májusban – Gábor, Edit, Robi, Zoli voltak a csapattársaim, nekem 58 km körül jutott
 6. Lefutottam első maratonomat októberben a Sparon (részben Zolival)
 7. Októberben Velencén 2 órás Optivita, novemberben szintén Velencén 4 órás Optivita volt
 8. Júliusban Ildivel futottuk le a Tatai Maratonváltót
 9. A Tárnoki Tófutás sem maradhatott ki idén sem 🙂
 10. Júliusban és Augusztusban futottam körbe a Velencei tavat (először nagyobb társaságban Katával, Satyával, Henivel, Ildivel, majd a másodikat egyedül, Ildi kísért biciklivel)

Nem volt tervezve, de beesett év közben egy nagy élmény, a „2030 perc futás” érdi rendezvény, ahol 60 km-t futottam. Itt egy kis videó a hangulatáról:

Most, amikor ezeket a sorokat írom, harmadik hete pihenek, 0 m-t futottam. Gondoltam, ha kicsit kipihenem magam, írok majd az érzésekről, az élményeimről, de úgy érzem, még nem érett meg. Még mindig annyi minden kavarog bennem és olyan hosszú lesz, hogy inkább részletekben, ha még mindig érdekelni fog! 🙂

Beszámoló a 2015. évi képviselői tevékenységemről

Az 5 éves önkormányzati ciklusból eltelt egy év, azaz a ciklus első egyötödéről az alábbiakban számolok be. Önkormányzati képviselői programomban az alábbiakra vállalkoztam:

 1. Helyi gazdaság erősítése, Kis- és Középvállalkozások (KKV) helyzetbe hozása
 2. Újabb utak, közművek építése, meglévők felújítása, infrastruktúra fejlesztése
 3. Batthyány Általános és Sportiskola bővítése, rekonstrukciója, új óvoda építése
 4. Fácán közi lakótelep jogi helyzetének rendezése, csatorna problémáinak megoldása
 5. A választók folyamatos képviselete az önkormányzati munkában, kapcsolattartás

1. Mint ismert, a város déli részén vannak olyan területek, amelyek alkalmasak arra, hogy komoly munkaerő igényt és jelentős adóerőt képviselő vállalkozások betelepedhessenek. Azért dolgoztam az elmúlt évben, hogy a Batthyány 2020 Fejlesztési Program keretében legalább 200 hektár gazdasági új fejlesztési terület álljon rendelkezésre. Ennek pénzügyi fedezetére ígéretet is kaptunk a Magyar Kormánytól.

A helyi gazdaság fejlődésének egyik legjobb példája a Prettl, amely jelenleg is bővíti érdi tevékenységét a Turul utcában, ezáltal új munkahelyeket hoz létre.

A Batthány 2020 Programban kezdeményezésemre hangsúlyos szerepet kapott a Vállalkozói Falu építése is. Ennek érdekében felkutattam azokat a lehetséges helyszíneket, ahol ez megvalósulhat, az Ercsi út és a 7-es út környékén. A Modern Városok Program keretében a Kormánytól ígéretet kapott a város a megvalósításhoz szükséges pénzügyi forrás biztosítására. A megvalósítás elindult.

Részt vettem egy helyi Vállalkozói Klub alapításában, amelynek segítségével helyi KKV-k egymás segítése révén forgalom és eredmény növekedést érhetnek el.

2. Befejeződött a szennyvízcsatorna hálózat kiépítése a Mérnök, Technikus, Tollnok utcákban valamint a Fehérvári úton. Az Ilona utca igen jelentős szakaszán az ivóvízhálózat cseréje történt meg, az önkormányzat által biztosított pénzügyi forrásból.

A Karolina utcában és a Felső utca egy szakaszán egy szennyvíz nyomóvezeték kiépítése történt, ennek nyomán a közterület megfelelő minőségű helyreállítását szorgalmaztam.

A Mérnök utca Tanácsos és Írnok utcák közötti szakaszán a csatornaépítés után megtörtént az aszfalt burkolat kiépítése is.

A Bíró utcában mart aszfalt terítése történt, ami megszüntette a korábban tapasztalható porzást.

A Fácán utca (Pacsirta-Csalogány utcák között) valamint az Izabella utca kapott aszfalt burkolatot a 2015. évi választókerületek rendelkezésére álló pénzügyi forrásból.

Az Ilona utca korábban önerős aszfalt burkolatú szakaszát az ivóvízvezeték cseréje után felújították, így most már évekre megfelelő minőségű lesz.

Az utcában található szennyvíz nyomóvezeték megóvása érdekében elő van készítve a Technikus utca vízelvezetéssel együtt történő kiépítése, amely a közbeszerzési eljárások lezárása után, 2016 első félévben várható.

A mart aszfalt program II. ütemére javaslatot tettem, hogy az Ilona utca és Orvos utca nem (mart)aszfaltos szakasza, a Karvaly és Keselyű utcák kerüljenek bele. Ezeket a következő években reményeim szerint sikerül is megvalósítani.

Javaslatomra a Modern Városok Programból biztosított pénzügyi források segítségével a következő években a nagy forgalmú közúti csomópontok közül a 2. sz. választókerületet érintően az alábbiak átépítése fog megtörténni: Fehérvári út – Zámori út, Szajkó utca – 7 es elkerülő út, Karolina utca – Felső utca. Jelenleg a tervek készítése folyik.

3. Kezdeményezésemre az önkormányzat 2015. évi költségvetésében már szerepelt a Batthyány Általános és Sportiskola bővítésének és felújításának tervezési költségére a szükséges pénzügyi fedezet. Így a tervezési munka időben elkezdődött. A Batthyány2020 Programba is bekerült a fejlesztés. Orbán Viktor Miniszterelnök Úr ígéretet tett a megépítéshez szükséges pénzügyi fedezet biztosítására a Kormány részéről a Modern Városok Program keretében. Az építési engedélyt a jelenlegi információk alapján 2016 első félévére várjuk.

A Fácán közi oktatási-nevelési tömb területén a régi óvoda helyett elindítottuk egy új, gyermekeink igényét jobban kielégítő óvoda tervezését. A megépítéshez a pénzügyi forrás rendelkezésre áll EU-s forrásokból.

4. A Fácán közi társasházak ügyében két területen történt előrelépés.

A jogi helyzet tekintetében a Földhivatal elindított egy vagyonrendezési eljárást. Ennek során tisztázódni fog a telkek tulajdonjogi helyzete.

Ez az eljárás a jogi szakértők jelenlegi becslése szerint kb. 4-5 évet fog tartani. Folyamatosan kapcsolatban vagyok az állami vagyont kezelő MNV Zrt-vel annak érdekében, hogy ha további előrelépés történik, akkor értesíteni tudjam az érintetteket.

A lakótelepi szennyvízelvezetés tekintetében felszólaltam a Közgyűlésben, kérve, hogy a magáncsatornának minősülő szakaszból is szállítsa el a szennyvízet a szolgáltató. Sajnos eddig elutasításra került ez a kérés a szolgáltató részéről. Ezért elindítottam egy hivatalos eljárást a Magyar Közműhivatalnál, kérve, hogy minősítsék a magánterületen levő – de valójában közcsatornaként üzemelő – szakaszokat hivatalosan is közcsatornává, amelyet ennek nyomán az üzemeltető is kénytelen lesz üzemeltetni és tisztán tartani. A teljes átépítés szükségességének vizsgálata megkezdődött.

5. Jelenlegi tisztségemben – most már alpolgármesterként is – folytathattam azt a területfejlesztési munkát, amelyet 2006-ban kezdtem el, akkor még köztisztviselőként.

A Megyei Jogú Városok Szövetségének közgyűlésein előbb Varga Mihály Nemzetgazdasági Miniszter Úrral, majd Lázár János Miniszterelnökséget vezető Miniszter Úrral kezdeményeztem nyilvános párbeszédet az Érdet érintő fejlesztési források ügyében.

Ennek nyomán nagy örömömre szolgál, hogy az előkészítési munka beérett: aktív közreműködésemmel sikerült egy olyan fejlesztési tervet, a Batthány2020 Programot kidolgozni, amelyet a Magyar Kormány is pénzügyi támogatásra alkalmasnak talált, megállapodásban rögzített, hogy biztosítja hozzá a pénzügyi forrást.

Így ennek keretében a következő években 40 milliárd forint juthat arra, hogy a város lakóinak életminősége, a város infrastruktúrája és intézményeinek színvonala javuljon, az önkormányzat színvonalasabb közszolgáltatásokat legyen képes nyújtani a város polgárainak.

Szintén egy régebbi, még 2011-ben elkezdett folyamat eredményeként a Kormány döntött arról, hogy Pest Megye önálló fejlesztési régiót fog képezni a következő ciklustól. Ezáltal végre Érd is hozzájuthat olyan EU-s fejlesztési forrásokhoz, amelynek eddig az volt az akadálya, hogy a túl fejlett fővárossal egy régióban voltunk.

Képviselői fogadóórámon valamint nyilvános mobiltelefonomon vagy emailben heti szinten 4-5 megkeresést kaptam. A leggyakoribb témakörök az alábbiak voltak:

 • Közvilágítási problémák, illetve az Érdi Újság terjesztési problémái, amelyek ügyében eljártam.
 • A közterületek állapotával kapcsolatos megkeresések. Jeleztem a közútkezelőnek, illetve a csatornaépítést végző kivitelezőknek a hibákat, amelyeket döntő többségben javítottak is.
 • Az orvosi és fogorvosi körzetekkel kapcsolatos észrevételek.
 • A Ercsi úti társasházak felújítása ügyében történt többszöri megkeresés.
 • Ercsi út padkázása.
 • Korábbi csatornázási programokból kimaradt ingatlanok bekötése ügyében kerestek meg egy-egy ingatlan esetén. Ezek évtizedek óta elmaradt bekötések, ezek ügyében intézkedtem.
 • Szomszédsági viták, egymást zavaró tevékenységek. Ezekben az ügyekben közvetítettem vagy birtokvédelmi eljárást javasoltam a feleknek.
 • Temető megközelítése, alsó részen kis kapu biztosítása.
 • Fácán közi lakótelep jogi rendezetlensége, az ebből eredő szomszédok közötti viták.
 • Közbiztonsággal kapcsolatos kérdések (főként a Fácán köz környékéről).
 • Nagyállomással kapcsolatos kérdések. Felvettem a kapcsolatot a MÁV illetve a NIF Zrt képviselőivel. Tájékoztatásuk szerint az EU-s forrás megvan a teljes átépítésre, amely 2016 végén – 2017 elején kezdődhet meg, ekkor tudják rendezni a gyalogos megközelíthetőséget illetve átjárást is.

Az Érd Aréna melletti területre egy igen látványos és nagy értékű fejlesztési koncepciót fogadott el a Közgyűlés. Ennek részbeni pénzügyi fedezetét a Modern Városok Program keretében a Kormány biztosítja. Szorgalmaztam ennek keretében a környéken lakók érdekeinek figyelembe vételét, valamint a közlekedési kapcsolatok javítását (Mérnök utca-Tolmács utca csatlakozás, Tolmács utca kiépítése a Velencei útig).

Részt vettem az új szociális támogatási rendszer kidolgozásában és közgyűlési elfogadtatásában. Ezáltal egy igazságosabb és méltányosabb rendszert alakítottunk ki, amely úgy nyújt támogatást a rászorulóknak, hogy közben kiszűri az ügyeskedőket.

Az új támogatási formák közül megemlíteném – a szociális helyzet vizsgálata függvényében – a lakásfenntartáshoz kapcsolódó támogatásokat, az idősek számára a hulladékszállítási díj átvállalását, a szennyvízcsatorna belső hálózat kiépítéséhez nyújtott egyszeri támogatást, a rászorulóknak jelentősen csökkentett díjú szociális étkeztetést.

Az Idősügyi Tanács elnökének delegáltak. E tevékenységem során sikerült támogatást nyújtanunk a város idősebb lakóinak, kiemelten a Nyugdíjas Kluboknak. Nagyon jól sikerült az idei Nyugdíjas Ki Mit Tud, illetve idén először megrendezzük a városi szintű Idősek Karácsonyát.

Kétheti rendszerességgel (de szükség szerint bármikor, főleg esőzések idején) bejárom a 2. sz. választókerületet, ahol önkormányzati képviselőnek választottak. Általában azokkal szoktam személyesen is találkozni, akik pont akkor otthon vannak. A bejárás során tapasztalt problémákat írásban jelzem az illetékes szolgáltatók, hatóságok irányába.

Tapasztalataim szerint kisebb döccenők után beindult az új szelektív hulladékgyűjtési rendszer valamint az előírt időintervallumon belül megtörtént az őszi zöldhulladék elszállítása is.

Többször a helyszínen rajtakaptam a Velencei úton illetve az Ercsi úton a szelektív gyűjtőszigetek rongálóit illetve az oda nem illő szemét elhelyezőit. Az ügyeket az illetékes hatóságoknak átadtam.

A Facebookon szerveztem augusztus 23-án lakossági fórumot, „Érdről higgadtan. Tények. Hiedelmek. Tervek.” címmel. A főként a Facebookon aktív érdi polgárokkal – akik a város minden részéről érkeztek – egy nagyon tartalmas, a város fejlődését és fejlesztési lehetőségeit részletesen taglaló párbeszéd folyt.

Az Érd Ófalu-Újfalu Településrészi Önkormányzat tagjának választott meg a Közgyűlés. Ezáltal jobban képviselhetem az Újfalu városrész érdekeit. Mindjárt az első ülésünkön kezdeményeztük egy új gyógyszertár létesítését a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény közelében. Egy olyan beruházási konstrukciót sikerült kialakítani, amely biztosítja az is, hogy a jelenleg az Intézményben található háziorvosi rendelők új, sokkal méltóbb körülmények közé kerülnek hamarosan.

Az Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény régi – még nem felújított – részére előkészítettük kezdeményezésemre a felújítási tervet. Reményeim szerint ennek eredményeként a következő években tudunk EU-s forrást szerezni a teljes felújításra.

A városrészben az új Rendőrség megvalósítása hamarosan az engedélyezés után már az építés fázisába lép. Szorgalmaztam, hogy az új Városi Bíróság és Ügyészség is a környéken kapjon helyet, amelyet a Modern Városok Programból fognak megépíteni.

A 2 sz. választókerületben található oktatási intézmények közül a Battthány Általános és Sportiskola, valamint a Kós Károly Szakképző Iskola Intézményi Tanácsában veszek részt delegált tagként. E munkám során igyekszem az intézmények működési feltételeinek javítását elérni. Így sikerült elérnünk, hogy Érdre került a Regionális Szakképzési Centrum, valamint a Batthány Iskola fejlesztési koncepciójának elfogadtatását.

A városrészben lakó lelkes önkéntesekkel részt vettünk a tavaszi TeSzedd szemétgyűjtési akcióban, amelynek során a Nagyállomás környékén gyűjtöttünk össze több zsáknyi illegális hulladékot.

Alapító tagként segítettem az Erdélyi Magyarok és Székelyek Érdi Közhasznú Egyesülete létrejöttét, amely azóta már két sikeres bált is szervezett, ahol egyenként több mint háromszáz érdi vett részt.

Meghívásra nagy örömmel vettem részt a Fenyves Parkváros településrészen alakult Fenyvesüljünk Egyesület első megbeszélésén. Szívesen veszek részt a továbbiakban is a hasonló pozitív szemléletű, környezetükért tenni akaró lokálpatrióta szerveződések munkájában.

Fontosnak tartom az egészséges életmód népszerűsítését a város lakói körében. Meggyőződésem, hogy a személyes példamutatás az egyik leghatékonyabb módja a népszerűsítésnek. Ezért a fiatal városunk lakói körében egyre népszerűbb szabadidős sportokban aktívan igyekeztem részt venni.

Így a hagyományos tavaszi és őszi Érd Körbe többezres létszámát gyarapítottam, ez mellett felvezetőként a nyári éjszakai Érd Körbe Night kört is teljesítettem

A mára már szintén több ezres amatőr futók táborát is igyekeztem erősíteni. Számos országos versenyen vettem részt, nem hivatalosan képviselve a városunkat is. Ezen kívül helyi rendezvényekkel igyekeztünk futótársaimmal a város hírnevét öregbíteni (pl. nagyvárosokat megelőzve a különböző km gyűjtő versenyekben ötödik helyet értünk el).

Hagyományteremtő szándékkal részt vettem a városunk irányítószámát is idéző „2030 perc futás” rendezvény megszervezésében, amelynek során 34 órát futottunk non-stop.

Igyekeztem személyes részvételemmel segíteni az érdi röplabda sportot is. Városunk hírnevét öregbíti a minden évben megrendezett újévi torna, amely idén a „2015 perc röplabda” címen az év első országos sportrendezvényeként került be a médiába. Érd adhatott otthont az Érd Arénában a Röplabda Európa Liga magyar válogatott mérkőzéseinek is, amely további figyelmet irányított Érdre.

 

Érd, 2015. december 2.

Átalakítjuk a szociális támogatások rendszerét Érden

Az Érdi TV-ben beszéltem arról, hogy:
– milyen elvek mentén alakítjuk át a szociális támogatások rendszerét?
– megszűnnek-e bizonyos támogatási formák (pl. az ápolási díj)?
– mi az amit már az állam nem ad, viszont az önkormányzat nyújt
 

Ugyanott lehet szavazni, ahol tavasszal

Néhány utcában az ott lakók felhívták a figyelmet, hogy most másik szavazóhelységbe kapták az értesítőt, mint a tavaszi két választáson. Úgy tűnik, rendeződött a helyzet és nem kell a lakóhelytől távol levő helységbe menni, ha valaki szavazna. Az érintett utcákról és a beosztásról az alábbi közleményt olvastam itt: Continue reading „Ugyanott lehet szavazni, ahol tavasszal”