Beszámoló a 2018. évi képviselői tevékenységemről

A 2018-ban végzett önkormányzati képviselői tevékenységemről a 2. számú választókerületet érintően az alábbiakban számolok be. Önkormányzati képviselőként az alábbiakat tűztem ki célul:

 1. Helyi gazdaság erősítése, Kis- és Középvállalkozások (KKV) helyzetbe hozása
 2. Újabb utak, közművek építése, meglévők felújítása, infrastruktúra fejlesztése
 3. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola bővítése, rekonstrukciója, új óvoda építése
 4. Fácán közi lakótelep jogi helyzetének rendezése, csatorna problémáinak megoldása
 5. A választók folyamatos képviselete az önkormányzati munkában, kapcsolattartás

Ezen célkitűzések mentén képviselőként az alábbiakról számolok be.

 1. Közelebb kerültünk a Gulyás Tanya környékén meglévő, közel 6 hektáros önkormányzati területen létrehozandó Érdi Technológiai és Innováció Park megvalósításához. Ez egy magas hozzáadott értéket képviselő, jól fizető munkahelyeket és helyi adóbevételt teremtő beruházás lehet. Sikeresen pályáztunk és egy több százmillió forintos beruházással a terület teljes közművesítése lehetővé válik.

A Modern Városok Program keretében a volt honvédségi területen , Fenyves Parkvárosban egy vállalkozási központ létrehozását kezdtük el előkészíteni. Itt innovatív, magas hozzáadott értéket képviselő vállalkozások megtelepedését szeretnénk elérni. ennek első lépéseként egy szerverpark létesülhet, majd információtechnológiai, e-kereskedelmi vállalkozások letelepedését szeretnénk elősegíteni.

 1. 2018-ban a 2. sz. választókerület rendelkezésére álló képviselői keretből a Papagáj utca kapott aszfalt burkolatot.

A választókerületben elkészült az új játszótér a Tollnok utca – Képviselő utcai önkormányzati telken.

A Modern Városok Program keretében korábbi években sikerült pénzügyi forrást szerezni arra, hogy az Ercsi út belterületen húzódó szakasza felújítható legyen, az Intéző utcai csomópont teljes átépítésével, amely a gyalogosok számára is biztonságos csomópont lesz. Jelenleg a megismételt közbeszerzési eljárás folyik, ugyanis elsőre nem jelentkeztek olyan kivitelezők akik az adott keretek között vállalták volna a kivitelezést. Amint a közbeszerzés lezárul – reményeim szerint 2019 tavaszán – elkezdődhet a kivitelezés is.

Döntés született arról is, hogy a Kormány biztosítja a Tolmács utca kiépítésének pénzügyi fedezetét. Ennek segítségével a Tisztviselőtelepről a Velencei út irányába történő közlekedés sokkal rövidebb és könnyebb lesz az arra közlekedők számára. A tervek elkészültek, jelenleg az engedélyezés folyik. A munkát összehangoltan kell és lehet végezni az ú.n. „vasúti deltavágány” építésével, a Velencei úti vasúti felüljáró okán, ezért ennek elkezdésére leghamarabb 2019 második felében van lehetőség.

A Velencei úti sportkomplexumban sikerült elérni, hogy egy Jégcsarnok is helyet kapjon, amely az érdiek rendelkezésére fog áll jövő évtől. Ennek megépítése ráadásul nem is igényelt önkormányzati pénzügyi forrást, hisz egy sportegyesület megszerezte rá a pénzügyi fedezetet. Bízom benne, hogy mindazok, akik szeretik a jeges sportokat, örömmel fogják látogatni és használni.

A Tisztviselőtelep ivóvíz hálózatának fejlesztésével és a nyomásfokozó állomás beépítésével növekedni fog a környék ellátásnak biztonsága. Így a jövőben megvalósuló intézményfejlesztések számára is rendelkezésre fog állni a szükséges kapacitás.

A Modern Városok Programból biztosított pénzügyi források segítségével a következő években a nagy forgalmú közúti csomópontok közül a 2. sz. választókerületet érintően az alábbiak átépítése fog megtörténni: Fehérvári út – Zámori út, Szajkó utca – 7 es elkerülő út, Karolina utca – Felső utca (Soós Pékség előtt is), Velencei út – Elöljáró utca.

Több csomópont esetében a tervek elkészültek, a pályázaton a források biztosítása megtörtént. Sajnos az első kivitelezők kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárásra a jogszabályok által előírt számú ajánlattevő nem jelentkezett, ezért újra kellett kezdeni a közbeszerzést. Amennyiben ez sikeresen lezárul, elkezdődhetnek a kivitelezési munkálatok.

Pályázatot nyújtottunk be kerékpáros fejlesztésekre a Pest Megye települései részére kiírt pályázaton. Ennek része a választókerületet érintően a Velencei úti kerékpársáv, amely a forgalomszámlálás alapján az egyik leginkább használt útvonal a kerékpárosok részéről.

Ezzel párhuzamosan egy következő ütemre tekintve készülnek a Szabadság téren a biztonságos kerékpározást lehetővé tevő tervek és remélem hamarosan engedéllyel is fognak rendelkezni.

Sok vitát folytattunk a kivitelezőkkel és az állami beruházó NIF Zrt-vel a 40-es vasút felújítási munkálataival kapcsolatban. Sajnos a kivitelezők számtalan alkalommal a szinte heti rendszerességgel küldött felszólítások ellenére nem biztosították a felvonulási utak sár- és pormentesítését. Ezért a pl. Csalogány utca kapcsán többször helyszíni bejárást kezdeményeztünk, hogy biztosítsák a gyalogos közlekedést és a sármentesítést. 2019 elejére remélhetőleg befejeznek minden munkát és a kialakított parkolóhelyek, valamint a stabilizált utca kárpótolni fog mindenkit az elmúlt évek kellemetlenségeiért.

Az utca lakóinak kérésére kezdeményeztem a Jegyző utca forgalomcsillapítását, 30-as táblák lettek kihelyezve. A szabályok betartására a rendőrséget kértük, hogy rendszeres sebességméréssel szűrjék ki a szabálytalanul közlekedőket a Tisztviselőtelep utcáin is.

 1. A Fácán közi óvoda 2018 márciusában elkészült, az óvodások az új tanévet már az új épületben kezdhették.

2018-ban sikerült felújítani a Felső utcai Tündérkert óvoda épületét. Az új évet már a megújult épületben kezdhetik az óvodások.

A Kormány biztosította az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola bővítésének és felújításának valamint a Kós Károly Szakgimnázium bővítésének és felújításának  pénzügyi fedezetét. A tervek és engedélyek elkészültek. Sajnos az építőiparban tapasztalható áremelkedések és kapacitáshiány okán az első közbeszerzésen nem jelentkeztek olyanok, akik az adott áron elvégezték volna a munkát. A megismételt eljárás folyamatban van, bízunk benne, hogy lesz olyan jelentkező, akivel szerződni lehet és 2019-ben elkezdődhet az új iskola építése.

Az Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény régi – még nem felújított – részén folynak a felújítási munkálatok. Ezzel a teljes épület megújul és modern, XXI. századi körülmények között folyhat a gyógyítás.

A városrészben az új Rendőrség épülete elkészült, a költözés megtörtént.

Az új Városi Bíróság és Ügyészség részére az önkormányzat megvásárolta a szükséges telkeket a Szabadság téren, amelyet a Modern Városok Programból fognak megépíteni.

A Fehérvári út – Bagoly utca sarkán levő telken elkezdődött az új egészségház építése, amely előreláthatólag 2019 első félévre elkészül. Itt az új háziorvosi rendelők mellett egy új gyógyszertár létesítését is szeretnénk elérni.

 1. A Fácán közi társasházak ügyében két területen történt előrelépés.

A jogi helyzet tekintetében a Földhivatal korábban elindított egy vagyonrendezési eljárást. Ennek során tisztázódott a telkek tulajdonjogi helyzete, a tulajdoni lapon az egész telekre vonatkozóan bejegyezték az állami vállalat jogutódjaként a Magyar Államot. Így legalább van olyan tulajdonos, akivel lehet tárgyalni a közművek helyzetéről és az utcák kialakításának lehetőségéről.

A Közgyűlés előterjesztésemre elfogadta azt a határozatot, hogy az önkormányzat igényelje a terület ingyenes átadását, hogy végre hosszú évtizedek után rendezni lehessen a tulajdoni viszonyokat, a szennyvíz közművet és az utcákat is. Sajnos az eljárások a jogi szakértők jelenlegi becslése szerint még további legalább 2 évet fognak tartani.

 1. A választók folyamatos képviselete az önkormányzati munkában, kapcsolattartás

A Közgyűlés „Egyebek” napirendben rendszeresen felvetettem azokat a közérdeklődésre számot tartható kérdéseket, amelyben a hivatal intézkedni tud.

Képviselői fogadóórámon valamint nyilvános mobiltelefonomon vagy e-mail-ben heti szinten 3-4 megkeresést kaptam. A leggyakoribb témakörök az alábbiak voltak:

 • 2018-ban is a legtöbb megkeresést az Érd Nagyállomásnál zajló munkálatokkal kapcsolatban kaptam. Rendszeresen jártam a helyszínen egyeztetni a kivitelezőkkel a lakossági panaszok enyhítése érdekében, leginkább a Csalogány utcai sár-helyzet enyhítésével kapcsolatos kérdésekben.
 • A Felső utcai Tündérkert óvodával kapcsolatban kerestek fel szülők, amelynek során sikerült tisztázunk azokat a feltételeket, ahogyan működhet az óvoda a felújítás alatt is.
 • Több megkeresés érkezett az Intéző utca- Technikus utca környékén kialakult parkolási és gyorshajtási helyzet rendezése érdekében. Igyekeztem az érintettekkel a helyszínen is megbeszélni a mindenki számára elfogadható parkolási rend kialakítását.
 • Szintén a parkolási helyzettel kapcsolatban érkezett több megkeresés a Jegyző utca – Ercsi út – Ilona utca – Szabadság tér környékéről, ahol a folyamatban levő közmű munkálatok okán az amúgy is szűkös területen sajnos sokszor szabálytalanul parkoltak az intézmények ügyfelei. A Közterület felügyelet intézkedésének kérése mellett két olyan telek is a következő években rendelkezésre fog állni, amely enyhítheti (ha meg nem is oldja teljesen) a parkolási gondokat. A sétány kialakítására kisajátított illetve megvásárolt telkek közül a Rendőrség közvetlen közelében levő telken (Ilona u. 1) a parkolás biztosítása az eredeti terveknek megfelelően fog megtörténni.
 • A Szabadság téren a villanyvezeték fektetése után a járdák helyreállítása kockakővel megtörténik, így remélhetőleg jobb állapotok lesznek, mint előtte.
 • Részt vettem az Intéző utcai társasház Közgyűlésén, amelyen a felújítással kapcsolatos kérdésekben született előzetes elvi döntés.
 • Az M0 autóút felújításának hatásai Érden is érezhetők: az M7 és M6 autópályák közötti útvonalat sokan a Zámori illetve Fehérvári utak érintésével igyekeznek lerövidíteni a dugók esetén. Felvettük a kapcsolatot a Magyar Közúttal a forgalomszervezés érdekében illetve kértünk a legforgalmasabb időszakban helyszíni jelenlétet a rendőrség és közterület felügyelet részéről.
 • A Fürj-Pacsirta utcák környékén a gazos, elhanyagolt telkek tulajdonosaival hosszas hatósági küzdelem folyt, mire (bírságolások után) sikerült rákényszeríteni őket a közösségi együttélés szabályainak betartására és a kertek rendbetételére. a Jövőben fontosnak tartom a további elhanyagolt állapotban levő ingatlanok tulajdonosaival szembeni hatósági fellépést annak érdekében, hogy a szomszédok egészséges élethez és kulturált környezethez való joga is érvényesüljön.
 • Szintén évek óta visszatérő probléma a Pacsirta utcában az ingatlanról a járdára kilógó növényzet, különösen a Kanári utca környékén. Kértem a hatóság segítségét, hogy a járdán közlekedő iskolás gyermekek és szüleik védelmében érjék el az ingatlanok tulajdonosainál a jogszabályok betartását.

Az Idősügyi Tanács elnökeként sikerült támogatást nyújtanunk a város idősebb lakóinak, kiemelten a Nyugdíjas Kluboknak. Idén a legjobban sikerült rendezvény az augusztusi Lecsófőző Fesztivál volt, amelyen idén részt vettek lévai testvérvárosunk nyugdíjas korú polgárai is. A város szépkorú polgárai idén is részt vehettek a városi szintű Idősek Karácsonyán.

Nagy sikere volt a lévai testvérvárosunkban működő Nyugdíjas Klubokkal való közös programoknak.

Idén először a Fogoly utcában sikerült megszervezni a környéken régóta igényelt utcabált, „Madárzsúr” néven. A főszervező Molnárné Fónyad Annát és lokálpatrióta segítő társait minden tekintetben támogattam, hisz minden ilyen esemény egy kiváló alkalom arra, hogy a helyi kisközösségek erősebbek legyenek.

Továbbra is lehetőségeimhez mérten mindenben támogattam az Erdélyi Magyarok és Székelyek Érdi Egyesületét, amely idén is több hasznos programot szervezett a városban lakók részére.

Kétheti rendszerességgel (de szükség szerint bármikor, főleg esőzések idején) bejárom a 2. sz. választókerületet, ahol önkormányzati képviselőnek választottak. Általában azokkal szoktam személyesen is találkozni, akik pont akkor otthon vannak. A bejárás során tapasztalt problémákat írásban jelzem az illetékes szolgáltatók, hatóságok irányába.

A Facebookon több olyan csoport is létrejött korábbi években, amely a választókerületben lakók szűkebb környezetéről szól. Ilyen pl. a „Érd madárneves utcáinak lakói” illetve „Tisztviselőtelepen élők” csoportjai. A főként a Facebookon aktív érdi polgárokkal egy nagyon tartalmas, a város fejlődését és fejlesztési lehetőségeit részletesen taglaló párbeszéd folyik folyamatosan illetve a felvetett kérdésekre gyorsan lehet reagálni. Igyekszem a hozzám eljutott közérdekű információkat minél előbb megosztani a közösségi média segítségével is.

Az Érd Ófalu-Újfalu Településrészi Önkormányzat tagjaként képviselem az Újfalu városrész érdekeit. Idén létrejött a választókerületem nagy részét is magába foglaló Újtelep – Sasváros Településrészi Önkormányzat, amelynek munkáját képviselőként is igyekszem segíteni.

Alpolgármesterként segítettem Polgármester Úr munkáját, megbízása alapján helyettesítettem azokban az ügyekben, amelyeket rám bízott. Köszönöm T. Mészáros András Polgármester Úrnak és önkormányzati képviselőtársaimnak a folyamatos támogatást, hisz eredményt csak közösen, csapatmunkával tudunk elérni.

 Érd, 2018. december 5.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük