Beszámoló a 2017. évi képviselői tevékenységemről

A 2017-ben végzett önkormányzati képviselői tevékenységemről a 2. számú választókerületet érintően az alábbiakban számolok be. Önkormányzati képviselőként az alábbiakat tűztem ki célul:

 1. Helyi gazdaság erősítése, Kis- és Középvállalkozások (KKV) helyzetbe hozása
 2. Újabb utak, közművek építése, meglévők felújítása, infrastruktúra fejlesztése
 3. Batthyány Általános és Sportiskola bővítése, rekonstrukciója, új óvoda építése
 4. Fácán közi lakótelep jogi helyzetének rendezése, csatorna problémáinak megoldása
 5. A választók folyamatos képviselete az önkormányzati munkában, kapcsolattartás

 

 1. A Gulyás Tanya környékén meglévő, közel 6 hektáros önkormányzati területen létrejöhet az Érdi Technológiai és Innováció Park. Ez egy magas hozzáadott értéket képviselő, jól fizető munkahelyeket és helyi adóbevételt teremtő beruházás lehet. Ennek első lépéseként Pest Megye Önkormányzatával sikerült konzorciumi megállapodást kötni a terület egy részének hasznosítására.

A Modern Városok Program keretében az állam által átadni kívánt volt honvédségi területen több olyan elképzelést fogalmaztunk meg, amely a volt sóskúti területen innovatív, magas hozzáadott értéket képviselő vállalkozások megtelepedését teszi lehetővé.

 1. 2017-ben a választókerület rendelkezésére álló képviselői keretből a Páva utca kapott aszfalt burkolatot.

Ebben ez évben sikerült befejezni és átadni a korábbi évben elkezdett Technikus utca teljes felújítását és kapcsolódó vízelvezető rendszer kiépítését.

A Modern Városok Program keretében sikerült pénzügyi forrást szerezni arra, hogy az Ercsi út belterületen húzódó szakasza felújítható legyen, az Intéző utcai csomópont teljes átépítésével amely a gyalogosok számára is biztonságos csomópont lesz.

Döntés született arról is, hogy a Kormány biztosítja a Tolmács utca kiépítésének pénzügyi fedezetét. Ennek segítségével a Tisztviselőtelepről a Velencei út irányába történő közlekedés sokkal rövidebb és könnyebb lesz az arra közlekedők számára.

A Tisztviselőtelep ivóvíz hálózatának fejlesztésével és a nyomásfokozó állomás beépítésével növekedni fog a környék ellátásnak biztonsága. Így a jövőben megvalósuló intézményfejlesztések számára is rendelkezésre fog állni a szükséges kapacitás.

A Modern Városok Programból biztosított pénzügyi források segítségével a következő években a nagy forgalmú közúti csomópontok közül a 2. sz. választókerületet érintően az alábbiak átépítése fog megtörténni: Fehérvári út – Zámori út, Szajkó utca – 7 es elkerülő út, Karolina utca – Felső utca, Velencei út – Elöljáró utca.

Több csomópont esetében a tervek elkészültek, a pályázaton a források biztosítása megtörtént és a kivitelezők kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárás lezárása után, még 2018-ban elkezdődhetnek a munkálatok.

A választókerületben új játszótér létesítését sikerült elérni a Tollnok utca – Képviselő utcai önkormányzati telken. Ennek építése elkezdődött, várhatóan 2018-ban kerül átadásra.

Az állami beruházásban megvalósított Érd Nagyállomás felújítása 2017 év végére szinte teljes egészében elkészült.

 1. A Fácán közi óvoda 2017 végére szinte teljes mértékben felépült. Az adminisztratív követelmények teljesítése után, 2018-ban már az új helyen tudja fogadni az óvódás gyermekeket.

A Kormány elfogadta a Batthány Általános és Sportiskola bővítésének és felújításának valamint a Kós Károly Szakgimnázium bővítésének és felújításának programját és az ehhez szükséges pénzügyi fedezetet is biztosította. A tervek és engedélyek elkészültek. Így amint a terület biztosítása lehetővé válik, elkezdődhet az új iskolák építése.

Az Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény régi – még nem felújított – részére elkészültek a felújítási tervel és a Kormány biztosította a pénzügyi forrást is. Az építkezés a közbeszerzési eljárások lefolytatása után elkezdődhet.

A városrészben az új Rendőrség megvalósítása kivitelezési szakaszba lépett, várhatóan 2018-ben teljesen elkészül.

Az új Városi Bíróság és Ügyészség részére az önkormányzat megvásárolta a szükséges telkeket a Szabadság téren, amelyet a Modern Városok Programból fognak megépíteni.

2017 év végére új gyógyszertár létesült a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény közelében.

Hamarosan a városrész lakosait gyógyító háziorvosok a jelenleg az Intézményben található háziorvosi rendelőkből egy új, sokkal méltóbb körülmények között fogadhatják a gyógyulni vágyókat.

A Fehérvári út – Bagoly utca sarkán levő telekre elkészült az új egészségház terve, amely 2018-végére épülhet fel. Itt az új háziorvosi rendelők mellett egy új gyógyszertár létesítését is szeretnénk elérni.

 1. A Fácán közi társasházak ügyében két területen történt előrelépés.

A jogi helyzet tekintetében a Földhivatal korábban elindított egy vagyonrendezési eljárást. Ennek során tisztázódni fog a telkek tulajdonjogi helyzete.

Folyamatosan kapcsolatban vagyok az állami vagyont kezelő MNV Zrt-vel annak érdekében, hogy ha további előrelépés történik, akkor értesíteni tudjam az érintetteket. Sajnos többszöri személyes tárgyalás és levélváltás után csak év végére jutott el az állami szervezet arra az álláspontra, hogy megadják a hozzájárulást az eljárások lezáráshoz.

Ez az eljárás a jogi szakértők jelenlegi becslése szerint még további kb. 2-3 évet fog tartani. Ennek során lehet majd felvetni a lakótelepet ellátó szennyvízvezeték felújításának kérdését.

 1. A választók folyamatos képviselete az önkormányzati munkában, kapcsolattartás

A Közgyűlés „Egyebek” napirendben rendszeresen felvetettem azokat a közérdeklődésre számot tartható kérdéseket, amelyben a hivatal intézkedni tud.

Képviselői fogadóórámon valamint nyilvános mobiltelefonomon vagy emailben heti szinten 3-4 megkeresést kaptam. A leggyakoribb témakörök az alábbiak voltak:

 • 2017-ben a legtöbb megkeresést a Nagyállomásnál zajló munkálatokkal kapcsolatban kaptam. Heti rendszerességgel jártam a helyszínen egyeztetni a kivitelezőkkel a lakossági panaszok enyhítése érdekében. Így a Tolmács utcai telephelyen (volt Tüzép telep) a környék lakóit zavaró hétvégi munkálatok korlátozása, a Mérnök utca felőli gyalogos megközelítés biztosítása, a Csalogány utcai sár enyhítésével kapcsolatos kérdések.
 • Sajnálatos módon – annak ellenére, hogy nem volt rá engedélyük – többször az építkezésen dolgozó teherautók „eltévedtek” a Fogoly, Fürj és Páva utcák irányába. Ezért az út sokkal nagyobb igénybevétele okán a régi ivóvízvezetékeken csőtörések is előfordultak, amelyek rongálták a meglévő burkolatot.
 • A helyszínen több alkalommal tárgyaltam a munkálatokat vezetőkkel, hogy ne engedjék a lakóutcákon közlekedni a teherautókat. Ennek megerősítésére a Közterület Felügyelet segítségét is kértem.
 • A Fácán közi lakótelep jogi rendezetlensége okán több megkeresést is kaptam. Sajnos az önkormányzat addig nem tud a lakótelep közlekedését szolgáló területekhez nyúlni, amíg nem tisztázott azok tulajdonjoga. Hisz mind az mindenki számára ismert, jelenleg a tulajdonosként bejegyzett volt állami vállalat már nem létezik, így tulajdonosi jognyilatkozatot sem tud adni.
 • A szennyvízhálózatra való utólagos rácsatlakozás ügyében kerestek meg többször fogadóórámon, amelyekre többnyire megnyugtató válaszokat sikerült találni az érintettekkel.

Az Idősügyi Tanács elnökeként sikerült támogatást nyújtanunk a város idősebb lakóinak, kiemelten a Nyugdíjas Kluboknak. Idán a legjobban sikerült rendezvény az augusztusi Lecsőfőző Fesztivál volt. A város szépkorú polgárai idén is részt vehettek a Nyugdíjas Ki Mit Tud rendezvényen, illetve a városi szintű Idősek Karácsonyán.

Nagy sikere volt a lévai testvérvárosunkban működő Nyugdíjas Klubokkal való közös programoknak. Bízom benne, hogy az erre a célra előkészített pályázat sikeres lesz és folytatni tudjuk a közös programokat.

Kétheti rendszerességgel (de szükség szerint bármikor, főleg esőzések idején) bejárom a 2. sz. választókerületet, ahol önkormányzati képviselőnek választottak. Általában azokkal szoktam személyesen is találkozni, akik pont akkor otthon vannak. A bejárás során tapasztalt problémákat írásban jelzem az illetékes szolgáltatók, hatóságok irányába.

A Facebookon több olyan csoport is létrejött, amely a választókerületben lakók szűkebb környezetéről szól. Ilyen pl. a „Érd madárneves utcáinak lakói” illetve „Tisztviselőtelepen élők” csoportjai. A főként a Facebookon aktív érdi polgárokkal egy nagyon tartalmas, a város fejlődését és fejlesztési lehetőségeit részletesen taglaló párbeszéd folyik folyamatosan illetve a felvetett kérdésekre gyorsan lehet reagálni.

Az Érd Ófalu-Újfalu Településrészi Önkormányzat tagjaként képviselem az Újfalu városrész érdekeit.

Alapító tagként segítettem az Erdélyi Magyarok és Székelyek Érdi Közhasznú Egyesülete létrejöttét, amely azóta már több sikeres bált is szervezett, ahol egyenként több mint háromszáz érdi vett részt.

Alpolgármesterként segítettem Polgármester Úr munkáját, megbízása alapján helyettesítettem azokban az ügyekben, amelyeket rám bízott. Köszönöm T. Mészáros András Polgármester Úrnak és önkormányzati képviselőtársaimnak a folyamatos támogatást, hisz eredményt csak közösen, csapatmunkával tudunk elérni.

Érd, 2017. december 1.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük